Jeg elsker og jeg lever hardt! 

I dag jeg vil glad vaer. Jeg vil elsker mannen min. Jeg skall har mye reis med han. Vi skall går i Portugals . Vi vill ei hus kjopper. Etter vi vill har ei fransk kaffe. Mannen min og min, vi liker søn . Vi liker middelhavet! Vi dromer leve i Lisboa . Jeg er stolt …jeg laerer norsk i åtte måneder ! Og jeg kan bare snakke og leser bare tekster. Det var en drøme for meg! det er takk til kjærligheten. Det er takk mannen min. Jeg elsker han! han er den eneste kjærligheten i livet mitt!